Counter

MØDE I HERSOM 07.11.2018 - Klejtrup By

Gå til indhold

Hoved menu:

LANDSBYSAMMENSLUTNING
 
Kære deltager på fællesmødet i Hersom Forsamlingshus.

 
 
På bestyrelsen vegne vil jeg gerne sige tak for sidst og for den gode opbakning I udviste i onsdags på fællesmødet i Hersom Forsamlingshus.

 
Det er helt tydeligt at der er ting vi kan sammen og vi gerne vil hinanden på tværs af vores byer. Det er udviklende for vores landsbyer. Og derved kan vi skabe mange gode netværk på tværs.

 
Mange tak for den gode dialog og de mange indspark og ideer der kom frem. Det er med til at skabe en tydelig retning på de ting mange se som væsentlige at bringe i spil og gøre noget ved. Og det er der klart en vilje til. Så mange tak for alle bidrag. Det giver et afsæt til at vi kan løfte ting i flok og nogle ting kan vi hjælpe hinanden med byer sammen, andre ting skal vi alle samme være med til at realisere.

 
Den vilje og kraft og ildsjælene i kommunen hverdag er garant for, er en uvurderlig styrke som ikke kan gøres op i penge. VIBLAND anerkender den indsats der gøres i vores landdistrikter og vi vil gerne være med til at løfte mulighederne for os alle, så vi kan understøtte de rammer vi har - og gøre ting bedre samt belyse det der også kan være svært. Det falder i god tråd med aftenens forløb i Hersom Forsamlingshus hvor vi snakkede meget om de ildsjæle og de muligheder vi kan se der er, og VIBLANDs nye slogan:

 
VIBLAND – Landsbyliv i udvikling

 
I forlængelse af fællesmødet har jeg været til møde på kommunen for at arbejde videre med nogle af de ting der kommer til at ske og for at få sat nogle forhold i tale, og kigge på arrangementer der er i vente. Derfor kan jeg oplyse at på nuværende tidspunkt er følgende i støbeskeen:

  • I januar/februar 2019 indkaldes der til workshop omkring brugen af sociale medier bla. bedre udnyttelse af FACEBOOK samt kommunikation fra kommunen.
  • 5. marts kl. 17.00 er der Landdstriktskonference på elmuseet i Tange.
  • Kursus for ildsjæle, en kursusrække på tre aftner, starter sidst i marts.
 
 

Jeg har forespurgt om en ”grej-bank” der kunne være centralt, og som landdistrikterne kunne få adgang til, evt. når der afholdes byfest. Det er i sin spæde start, vi må se om ikke det kan inspirere til at der kunne være noget grundlag derfor.

 
Der er nedsat en markedsføringsgruppe der skal sætte fokus på bl.a. byggegrunde og bosætning. De har haft deres første møde. Det bliver spændene at følge.

 
VIBLANDs bestyrelse har møde i næste uge, hvor vi får kigget alle indkomne forslag og ideer grundigt igennem, og der vil blive arbejdet videre med de ting der kommer ud af dette.

 
Der er flere jeg ikke har mailadressen på, som deltog i fællesmødet i Hersom. Derfor beder jeg om at I gerne må viderebringe en stor tak fra bestyrelsen for opbakningen og videregive besked om ovenstående informationer.
 
Når der kommer noget konkret på bordet og yderligere information om det skrevne, bliver der udsendt mail herom til vores repræsentanter der så skal videreformidle det ud. Og så vil jeg også opfordre til at tilmelde jeg vores nyhedsbrev inde på vores hjemmeside: www.vibland.dk
 
 
På bestyrelsens vegne
 
 
Vh.
 
Lone Kastberg
 
Formand

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu