Counter

HÆRUP SØ - Klejtrup By

Gå til indhold

Hoved menu:

OMKRING KLEJTRUP
Hærup Sø

Hærup Sø er privatejet og ligger ca. 3 km sydvest for Klejtrup i Møldrup kommune.
Hærup Sø modtager vand fra mindre diffuse kilder og to små tilløb.
Afløbet fra søen løber til Skals Å og herfra til Hjarbæk Fjord.
Oplandet består primært af dyrkede arealer, men der findes også mindre arealer med eng, hede og skov.
Arealerne umiddelbart ned til søen består af græsarealer, væld og skov.
Hærup Sø blev dannet under sidste istid for ca. 15.000 år siden. Søen ligger i en kort tunneldal, en sidegren til den langt større smeltevandsdal, hvori Skals Å løber.


I området omkring søen findes mange sjældne orkideer, som er et yndet rejsemål for orkide- interesserede.Ved nordenden af søen (Skamrisdal) er der rejst en mindesten for Sandbækgruppen.
Her er afsløringen af stenen, der blev foreteget af Borgmester Gunner Korsbæk og Ole Nørskov. (sidst nævnte var med i Sandbækgruppen). (12. juni 2003)


 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu